Indhold start

Velkommen til Min Vækstprofil

Gennem besvarelse af 17 spørgsmål om din virksomhed får du belyst på hvilke områder, den står stærkt og på hvilke områder, den fortjener en ekstra indsats.

På baggrund af dine svar genereres en svarrapport, der giver dig et vejledende billede af din virksomheds vækstpotentiale og giver et overblik over din virksomheds styrker og svagheder på områderne produkt, marked, branche, ledelse og økonomi. Svarrapporten indeholder anbefalinger til udvikling af din virksomhed, links til relevante artikler og værktøjer på Startvækst og henvisning til personlig vejledning.

Det tager 10-15 minutter at besvare spørgsmålene.

Du er ikke logget ind

Du skal være logget ind, hvis du skal gemme din vækstprofil.